Tổng quan dự án

Trát tường căn hộ tầng 33

Láng nền căn hộ tầng 19

Lắp kính lan can tầng 18

Bả, xả bột matit tầng 17

Lắp khung cửa nhôm tầng 16

Ốp lát nền WC tầng 15

Lát nền căn hộ tầng 14

Lắp đặt cửa gỗ tầng 8

Chống thấm ban công