CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NAM HƯNG

Trụ sở chính:
252 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0907.001.502
Fax: (08) 3930 9595